PAWEŁ DETKO & PIOTR JURKIEWICZ ARCHITEKCI

ARDJ Sp. z o.o., ul. Narbutta 38, lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: architekci@ardj.pl, , tel.: (+48) 22 849 96 07, (-08), (+48) 22 849 96 08
NIP 522-000-49-71, KRS 0000091647, kapit. zakł. 51000,PLN, w latach 1993- 2017 Spółka działała pod nazwą DJiO